JAK POMÁHÁME

Aktuální projekty

Dne 14. 1. 2024 se sešli zástupci spolku Řasinka a vzácnou návštěvou byl s prof.MUDr. Petr Pohunek CSc. Téma první schůzky bylo o nasměrování spolku a spolupráce s FN Motol.



A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí

 

Vytvořte si webové stránky zdarma!