Přidejte se k nám

Uvítáme každého aktivního člena, můžete tak ovlivnit budoucnost i směřování spolku.
Společně můžeme změnit životy pacientů s PCD k lepšímu.


 

Řádným členem našeho Spolku Řasinka se může stát fyzická osoba, která je občanem ČR nebo má trvalý pobyt v České republice.

Žádost o členství:

Zájemce o členství vyplní písemnou nebo elektronickou přihlášku, kterou odešle na adresu spolku. Následně, nejpozději však do jednoho měsíce od zaslání přihlášky, výbor rozhodne o přijetí či nepřijetí člena. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. 


Jsme členy České asociace pro vzácná onemocnění ČAVO.

Vytvořte si webové stránky zdarma!